Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid van stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht
Stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht (hierna aangeduid als “het Gemaal”) kan zijn doelstelling niet bereiken zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers. In deze notitie leest u hoe het bestuur er voor zorgt dat onze vrijwilligers het bij het Gemaal naar hun zin hebben en daarmee zorgen voor tevreden bezoekers.

Ambitie
Het “product” dat het Gemaal levert is een verhaal. Een verhaal over de waterhuishoudkundige ontwikkeling van het veengebied sinds de ontginning 1000 jaar geleden en over de te verwachten ontwikkelingen van het gebied in het licht van bodemdaling en klimaatverandering.
Het Gemaal draait volledig op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers heeft het Gemaal geen verhaal. Maar zonder bezoekers heeft het evenmin bestaansgrond. Het bestuur wil daarom graag dat bezoekers enthousiast zijn over een bezoek of een rondleiding en ook anderen enthousiast maken daarvoor.
Het vraagt een grote inzet van de vrijwilligers om dat te bereiken. Dat geldt zowel voor degenen die directe contacten hebben met bezoekers, i.c. de rondleiders, gastheren en gastvrouwen, alsook degenen die het Gemaal door ondersteunende activiteiten in stand houden (
link: werkgroepen).

Om te bereiken dat onze vrijwilligers die inzet kunnen en willen leveren, is het noodzakelijk dat zij
1. kennis van zaken hebben en er plezier in hebben die kennis op een aansprekende wijze uit te dragen;
2. zich gewaardeerd weten en erkend worden voor geleverde prestaties;
3. het gevoel hebben deel uit te maken van een hechte groep die gezamenlijk ergens voor staat;
4. zich mede verantwoordelijk voelen voor de instandhouding van het Gemaal en bereid zijn zich daarvoor fysiek en organisatorisch in te zetten;
5. in een veilige werkomgeving opereren;
6. weten wat hun rechten en plichten zijn.

Print Friendly, PDF & Email