Schoolbezoek

Ieder jaar bezoeken meer dan 2.000 leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en uit het beroeps-, voortgezet en hoger onderwijs het Gemaal in Haastrecht. We brengen ons verhaal aantrekkelijk, praktisch en levendig. Het doel van deze excursies is om op een aanschouwelijke en prettige manier bij te dragen aan één van de kerndoelen van het Nederlandse onderwijs:’ ‘Leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland werden en worden genomen om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken’.

En in deze opdracht slaagt het Gemaal ruimschoots, want
– leerkrachten beoordelen de excursie ieder jaar weer met een vette 8
– scholen komen regelmatig terug om een nieuwe generatie leerlingen 1000 jaar waterhuishouding te laten zien en stil te staan bij bedreigingen in de toekomst

Schoolbezoek
– Een bezoek duurt 90 minuten.
– Het team rondleiders beschikt over ruime onderwijservaring
– Het seizoen voor schoolbezoek loopt van 1 april tot 1 november.
– Het programma wordt aangepast aan wensen van de school.
– Een schoolbezoek is gratis. Een financiële bijdrage stellen we erg op prijs.
– Meer informatie staat in de folder hiernaast op deze pagina en via deze
 link.

Heeft u interesse, belt of mailt u ons dan via T 06 – 1374 9168, E info@gemaalhaastrecht.nl of vult u het contactformulier in

Print Friendly, PDF & Email