Verantwoordelijkheid

Een vrijwilligersorganisatie kan niet bestaan zonder dat de deelnemers zich mede verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen. Verantwoordelijkheid kan echter niet bestaan zonder bevoegdheden en kennis over wat er speelt.De instelling van werkgroepen is er mede op gericht de vrijwilligers aan te moedigen die verantwoordelijkheid te nemen. Binnen bepaalde kaders kunnen deze werkgroepen dan ook zelfstandig opereren. Dat gebeurt op basis van een met het bestuur afgestemd jaarplan.
Op verschillende manieren wordt bevorderd dat onze vrijwilligers betrokken blijven bij ontwikkelingen in het Gemaal.
Zo is er jaarlijks een bijeenkomst van alle vrijwilligers met het bestuur waarin het wel en wee van de organisatie wordt besproken. 
Op de maandelijkse klusochtend zijn steeds een of meer bestuursleden aanwezig. In de werkgroepen is een bestuurslid vertegenwoordigd. 
Voorts worden vrijwilligers iedere 1 à 2 maanden over bestuurszaken geïnformeerd in de rubriek “van de bestuurstafel” in het digitale vrijwilligersblad.

Print Friendly, PDF & Email