Waardering en erkenning

De motieven van mensen om zich als vrijwilliger aan een organisatie te binden, zijn divers. Een vrijwilliger wil iets geven, maar ook iets krijgen. Waardering krijgen voor de geleverde inzet staat daarbij voorop. Het bestuur ziet het daarom als een belangrijke taak er voor zorg te dragen dat die behoefte voldoende en bestendig wordt gevoed. De feitelijke waardering behoeft niet uitsluitend te komen van het bestuur. Ook de vrijwilligers onderling hebben daarin een verantwoordelijkheid. Niet het minst is echter ook de waardering van onze bezoekers van belang. Een goede presentatie is daarvoor een voorwaarde.
Om de waardering van bezoekers voor ieder zichtbaar te maken worden bezoekers aangemoedigd om daarvan te getuigen in een gastenboek.
De algemene waardering van het bestuur voor de geleverde inzet wordt onder meer tot uitdrukking gebracht met een jaarlijks uitje. Ook de partners zijn daarbij welkom.
Het bestuur is attent op de inzet van individuele vrijwilligers of van ontwikkelingen in hun private sfeer en zal daaraan passende aandacht geven. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van het digitale vrijwilligersblad.

Print Friendly, PDF & Email