Seizoen 2022

Voor individuele bezoekers zijn wij vanaf 1 april t/m 31 oktober van woensdag- t/m zondagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk is dit afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, maar we houden de moed erin dat we in ons jubileumjaar – 150 jaar  Gemaal – veel open kunnen zijn. 

Het is wellicht handig te weten dat u ons Gemaal ook als groep voor een persoonlijke rondleiding buiten de reguliere openingstijden kunt bezoeken. Neemt u daarvoor met ons boekingsbureau contact op via T 06-1374 9168 of info@gemaalhaastrecht.nl. Wij kijken dan graag samen met u naar de mogelijkheden om uw aanvraag met één of meerdere rondleiders te realiseren.

Blue holiday

Op de zaterdagmiddagen 15 en 29 augustus was het Blue holiday op het Gemaal. Buiten maakten kinderen onder leiding van kunstenaar Monique van Wensveen een kunstwerk in blauw. In de tussentijd werden hun (groot)ouders in het Gemaal rondgeleid. 

De workshops waren voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. Blauwdrukken is een oude fotografische techniek die vroeger vooral gebruikt werd voor het maken van kopieën van grote technische tekeningen en plattegronden. En nu dus voor het maken van een bijzonder kunstwerk met het thema water. De middagen zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard.

Legpuzzel van het Gemaal

Legpuzzelen. Maar dan via het beeldscherm. Dat kan. Hier is het Gemaal in meer dan 250 stukjes te vinden.  Met dank aan Stichting Liniebreed Ondernemen en voor de foto: Jan Trouwborst – Groene Hart Evenementen Fotografie
P.S. Meer puzzels met het thema water staan op deze fortensite.

Gefelicitaart, Gemaal Haastrecht 25 jaar

18 mei 1995 – 18 mei 2020. Tijden veranderen. Toen was er nog een Commissaris van de Koningin die museum het Gemaal opende. En was er een grote groep mensen op de been. Nu, in coronatijd genieten de vrijwilligers op 1,5 meter afstand van elkaar of thuis van een feestelijk gebakje. Bij zijn winkel, bij ons om de hoek, reikte Echte bakker Arjan van der Eijk, de eerste gebakjes aan.

Piekwaterberging in de Hooge Boezem

Begin februari hebben in co-productie Boezemmolen nr. 6 en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 78.000 m3 water in polder Hooge Boezem in Haastrecht ingelaten. Het Gemaal – vernoemd naar deze Hooge Boezem – zette op 2 februari haar deuren open en ontving zo’n honderd belangstellenden, uit de buurt maar ook uit Tilburg en Den Haag om maar enkele plaatsen te noemen.  

Onze rondleiders vertelden hen over de achtergronden van deze inundatie, de campagne #hohohoogwater van de waterschappen in Nederland van 25 januari t/m 4 februari en bekeken met hen onze expositie ‘Dijken, onze veiligheid’. Deze geeft een overzicht van de vele dijkversterkingswerken die de afgelopen jaren aan de Lek en de Hollandsche IJssel zijn uitgevoerd en nog op de planning staan. Ook was er aandacht voor de watersnoodramp van 1953. Enkele vrijwilligers vertelden uit eigen ervaring hoe zij als jonge jongens deze ramp in de Krimpenerwaard beleefd hebben.

Museumnacht 19 oktober 2019: Licht op water

Tijdens Licht op Water spoot de plaatselijke brandweer ieder half uur tussen 19.00 en 23.00 uur een minutenlang ‘watergordijn’ naast het Gemaalgebouw. Met muziek en bijzondere verlichting werd dit een feeëriek geheel. Naar schatting bezochten ruim 500, wellicht > 700 bezoekers deze eerste Museumnacht in de Krimpenerwaard. De avond is mogelijk gemaakt door inzet van velen en dank zij de financiële ondersteuning van gemeente Krimpenerwaard, StreekFonds Krimpenerwaard, Rabobank Hollandse IJssel, Fonds Bisdom van Vliet, het Van den Akkerfonds en Van der Voet Assurantiën.

6 juli 2019 jeugdbrandweerwedstrijden Krimpenerwaard

Zaterdag 6 juli waren de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van de jeugdbrandweer Krimpenerwaard. De locatie dit keer bij ons. De opdracht voor de dertig jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar luidde om zo veilig mogelijk een brandje te blussen en een slachtoffer te redden. De vele toeschouwers konden trouwens die middag gratis het Gemaal bezoeken.

Gemaal zelf

Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is in de 19e eeuw gebouwd om te kunnen blijven wonen en werken onder zeeniveau. Het veenweidegebied van West-Nederland is qua waterhuishouding een omgekeerde wereld: de meeste huizen liggen er lager dan de rivieren. Dat is niet altijd zo geweest. Duizend jaar geleden lag alle land nog boven de afwaterende stromen. Hoe heeft dat gebied zo ver kunnen zinken? Welke problemen gaf dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden? Maquettes, films, kaarten en originele machines in Gemaal De Hooge Boezem geven op aanschouwelijke wijze een antwoord op al die vragen.  Groepen zijn –  op afspraak – het gehele jaar welkom. De reguliere openingstijden van het Gemaal zijn van 1 april t/m 31 oktober van dinsdag t/m zondag tussen 13 en 16 uur. Klik hier voor onze folder 2020. Voor bezoekers aan het Gemaal ligt ons Jaarmagazine klaar.

Gemaal inloopochtend 20140906_114123

Film over waterberging

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft de Hooge Boezem achter Haastrecht als waterbergingsgebied ingericht. In de film wordt verteld waarom het gebied is aangelegd en dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor natuurontwikkeling.

Jeugdpaspoort Krimpenwaard

Dit paspoort wil vooral jongeren op een speelse manier laten kennismaken met de leukste uitjes in de Krimpenerwaard. Op deze manier ontdekken en ervaren ze hoe mooi en gevarieerd de polder is. Met een accent op natuur, educatie, cultuur, kunst en sport (bewegen). Ook het Gemaal is een van de dertig adressen die te bezoeken zijn en daarmee een goede indruk geven van wat de polder te bieden heeft.

image004    

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Dijken, onze veiligheid

In onze modellenruimte is de expositie ‘Dijken, onze veiligheid’ ondergebracht. Op een grote wandkaart staan alle dijkversterkingen tussen IJsselstein en Rotterdam vermeld. Via een touchscreenscherm kunt u bekijken hoe ver uw huis onder water komt te staan in geval van hoog water. Ook kunnen hier allerlei filmpjes over methoden van dijkbeveiliging en van dijkversterking bekeken worden. In de filmzaal zijn onze filmpjes ook in het Engels te bekijken.

 

 

Hoe houden we onze polders nat?

In een van onze Jaarmagazines gaat het hoofdartikel over het nathouden van de polder. Het beheer van een polder gaat namelijk niet alleen om het uitmalen van water, maar ook om het op peil houden van de waterstand in droge perioden. In het artikel gaat het ook over wat er mis kan gaan als onvoldoende goed zoet water beschikbaar is en wat de waterschappen doen om dat te voorkomen. Bezoekers van het Gemaal kunnen een exemplaar meenemen, maar digitaal kunt u ook deze uitgave lezen. Klik dan hier. Ook verscheen bij het Gemaal een nieuwe folder.

   

Print Friendly, PDF & Email