Het Verhaal van het Gemaal

Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is 150 jaar geleden in 1872 gebouwd om mensen te kunnen laten wonen en werken onder zeeniveau. Vanwege dit jubileumjaar ontvangen de eerste 50 bezoekers vanaf onze openingsdatum op 1 april een Gemaalemmer met praktische inhoud. Het hele jaar staan we in de avonduren in het blauwe licht. Het veenweidegebied van West-Nederland is qua waterhuishouding een omgekeerde wereld: de meeste huizen liggen er lager dan de rivieren. Dat is niet altijd zo geweest.

Duizend jaar geleden lag alle land nog boven de afwaterende stromen. Hoe heeft dat gebied zo ver kunnen zinken? Welke problemen gaf dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden?

Het Gemaal staat sinds het 150-jarig bestaan in de avonduren in het blauw.

Maquettes, films, kaarten en originele machines in Gemaal De Hooge Boezem geven op aanschouwelijke wijze een antwoord op al die vragen.  Ook als groep voor een familiereünie, bedrijfs- of vriendenuitje kunt u bij ons komen. We verzorgen dan een persoonlijke rondleiding. Groepen zijn –  op afspraak – het gehele jaar welkom.  Onze reguliere openingstijden zijn van 1 april t/m 31 oktober van dinsdag t/m zondag van 13.00-16.00 uur. Klik hier voor onze folder. Voor bezoekers aan het Gemaal is trouwens veel informatie beschikbaar. 

Vrijdag 1 juli: waterwandelarrangement 1672

Het Verhaal van het Gemaal gaat over het water, water als vriend en als vijand. Het is heel bijzonder dat we in dit lage polderland onder de zeespiegel nog steeds kunnen blijven wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

350Het laatste bezoek tijdens het Waterliniewandelarrangement 1672 is bij het Gemaal. jaar geleden was water de vriend van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze  werd toen voor het eerst in werking gesteld. Daarom vinden er in 2022 veel dagjes uit langs deze verdedigingslinie plaats. Eén ervan is dit maandelijkse waterwandelarrangement 1672, die bij het Gemaal eindigt. Alle puzzelstukjes van een boeiende middagwandeling vallen hier dan op hun plaats. We vinden het gezellig als u mee gaat. Wilt u meer weten en zich aanmelden, klikt u dan hier.  

Legpuzzel van het Gemaal

Legpuzzelen. Maar dan via het beeldscherm. Dat kan. Hier is het Gemaal in meer dan 250 stukjes te vinden. Met dank aan Stichting Liniebreed Ondernemen en voor de foto: Jan Trouwborst – Groene Hart Evenementen Fotografie
P.S. Meer puzzels met het thema water staan op deze fortensite

Legpuzzelen via het beeldscherm.. Dit keer het Gemaal.

Polder Hooge Boezem in Haastrecht is als waterbergingsgebied ingericht.

Film over waterberging

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft de Hooge Boezem achter Haastrecht als waterbergingsgebied ingericht. In de film wordt verteld waarom het gebied is aangelegd en dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor natuurontwikkeling.

Jeugdpaspoort Krimpenerwaard

Dit paspoort wil vooral jongeren op een speelse manier laten kennismaken met de leukste uitjes in de Krimpenerwaard. Op deze manier ontdekken en ervaren ze hoe mooi en gevarieerd de polder is. Met een accent op natuur, educatie, cultuur, kunst en sport (bewegen). Ook het Gemaal is een van de dertig adressen die te bezoeken zijn en daarmee een goede indruk geven van wat de polder te bieden heeft.

Dijken, onze veiligheid

In onze ruimte bedreigingen is de expositie ‘Dijken, onze veiligheid’ ondergebracht. Op een wandkaart staan alle dijkversterkingen tussen IJsselstein en Rotterdam vermeld. Via een touchscreenscherm kunt u bekijken hoe ver uw huis onder water komt te staan in geval van hoog water. Ook kunnen hier allerlei filmpjes over methoden van dijkbeveiliging en van dijkversterking bekeken worden. In de filmzaal zijn onze filmpjes ook in het Engels te bekijken.

image004                                Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Hoe houden we onze polders nat?

In een van onze Jaarmagazines gaat het hoofdartikel over het nathouden van de polder. Het beheer van een polder gaat namelijk niet alleen om het uitmalen van water, maar ook om het op peil houden van de waterstand in droge perioden. In het artikel gaat het ook over wat er mis kan gaan als onvoldoende goed zoet water beschikbaar is en wat de waterschappen doen om dat te voorkomen. Bezoekers van het Gemaal kunnen een exemplaar meenemen, maar digitaal kunt u ook deze uitgave lezen. Klik dan hier

   

Print Friendly, PDF & Email