De poldermaquette

De interactieve ‘natte’ maquette op het buitenterrein van het museum toont alle aspecten van de waterhuishouding zoals die in de polders door de jaren heen was. De stijgende en dalende waterniveaus op de maquette verduidelijken het hoe en waarom. Ook is daarop te zien dat vanaf 1486 de Hooge Boezem uitkomst biedt voor de tijdelijke opslag van overtollig polderwater. Hierbij speelt vanaf 1873 ook het (toen nog hulp-) stoomgemaal een belangrijke rol.

Bezoekers doen bij de interactieve ‘natte’ poldermaquette mee in het regelen van de waterhuishouding.

Print Friendly, PDF & Email