Kennis van zaken

Kennis van zaken
De kernactiviteit van het Gemaal is, als rondleider, het hiervoor genoemde verhaal vertellen. Om als vrijwilliger daarin een rol te hebben is geen specifieke vooropleiding of kennis vereist. Wij zorgen er voor dat je op een toegankelijke manier de benodigde kennis kunt verwerven. Interesse in het waterverhaal is natuurlijk wel een vereiste.
Alle nieuwe vrijwilligers bij het Gemaal krijgen een basisopleiding, bestaande uit een aantal workshops. Daarin komen alle onderwerpen aan bod die deel uitmaken van “het verhaal”. Na afloop van de basisopleiding maak je een keuze: je gaat je verder bekwamen in de rol van rondleider of je kiest voor een van de vele andere werkzaamheden die nodig zijn om het Gemaal draaiende te houden (link: werkgroepen).
Wie kiest voor de rol van rondleider, krijgt een mentor toegewezen voor de duur van zijn verdere opleiding. In die fase wordt onder meer de mogelijkheid geboden een cursus presentatievaardigheid te volgen.
Om de kennis van ieder op peil te houden worden geregeld lezingen verzorgd en excursies gemaakt. Die activiteiten hebben mede tot doel de onderlinge band te verstevigen.

Print Friendly, PDF & Email