Veilige werkomgeving

Het Gemaal is een object waarin door de aanwezigheid van machines, gereedschappen en inrichting,  gevaar bestaat voor letsel en schade aan de gezondheid van bezoekers en vrijwilligers. Door een uitgebreide Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is dat gevaar tot een minimum beperkt.
Een speciale arbo-man ziet toe op de veiligheidsstaat van gebouw en materialen, op de uitvoering van een plan van aanpak en op veilig handelen door de vrijwilligers. 

Print Friendly, PDF & Email