Piekwaterberging

Waterberging Hooge Boezem voldoet

Precies honderd jaar na het buiten gebruik stellen van polder De Hooge Boezem in 1914 krijgt het gebied weer zijn functie van waterberging terug. De officiële ingebruikname gebeurde op 25 september met medewerking van Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit. Een maand eerder testte het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het piekwaterbergingsgebied al, om te bezien of alles werkte zoals het bedoeld was. In 48 uur tijd werd toen 73.000 m3 water ingelaten. Veel watertoeristen en vogelaars kwamen kijken. Ook het Gemaal zelf trok veel extra bezoekers. Ook de pers toonde veel belangstelling, zie: http://nos.nl/artikel/690615-polder-haastrecht-vol-met-water.html. Enthousiaste leden van Het Toverlint in Gouda hebben de waterinlaat en de reacties gefilmd.
Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Hollandsche IJssel overtollig water te kunnen opslaan. Men verwacht dat dit eens in de vijf jaar nodig is. Bij de inrichting van polder De Hooge Boezem zijn de functies waterberging, natuurontwikkeling en cultuurhistorie samengevoegd. De vogelstand in dit gebied is aanzienlijk toegenomen. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard volgt dit nauwgezet. Dijkgraaf Poelmann toonde zich verheugd over de samenwerking tussen eigenaar Het Zuid-Hollands Landschap, waterschap, aannemer, Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, gemeente Vlist en provincie Zuid-Holland.

Perbericht

 

 

Print Friendly, PDF & Email