Piekwaterberging en vogels in de Hooge Boezem

Een voorbeeld van waterberging in het Groene Hart vind je in Haastrecht, in de 48 ha grote polder De Hooge Boezem vlakbij het riviertje de Vlist. Misschien een leuk weetje, het Gemaal is naar deze polder vernoemd. Daar staat Boezemmolen nr. 6. Sinds 2014 is deze polder een waterbergingsgebied. In tijden van echte wateroverlast laat Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden in  een paar etmalen 78.000 m3 water in dit opslaggebied stromen. Tot op heden is het nog niet nodig geweest om hier tijdelijk water op te slaan.

Wel was er in februari 2021 een oefening om te kijken of de inlaatkleppen en de afgesproken procedure nog steeds zo werkt als destijds afgesproken. Daarnaast zetten de molenaars regelmatig het eerste stukje land, het dichtst bij de Boezemmolen, onder water. Extra leuk is dat als er vorst wordt voorspeld. Na enkele dagen is dan een fraaie natuurijsvloer het resultaat. Zonder die voorspelling laten ze na een paar dagen het water weer geleidelijk aan wegstromen in de Hollandsche IJssel.

Maquette waterberging
De gidsen van het Gemaal vertellen bij een rondleiding over deze waterberging. Ook komt dan de grote maquette ‘in actie’. We laten het regenen, water aan- en afvoeren en nodigen de bezoekers uit om een handje te helpen om water op te slaan. Meer informatie is te verkrijgen bij ons boekingsbureau via T 06-1374 9168 of info@gemaalhaastrecht.nl.

Vogels spotten
Een fiets- en wandelpad gaat dwars door deze prachtige en waterrijke polder. In de trektijd zijn regelmatig zeldzame vogelsoorten te vinden in de Hooge Boezem. Het is een van de beste vogelspotlocaties in de Krimpenerwaard. De publiekslievelingen zijn kievit, zwarte stern en grutto. Ook zijn alle bekende water- en weidevogels hier te vinden.

Print Friendly, PDF & Email