Historie

Stoommachine uit 1804 t.b.v. Geoctroyeerde Verveening

Theo Bakkers (11.11.2015):
Tijdens ons bezoek aan het Museum de Cruquius ontdekten we een model van de eerste stoommachine/gemaal in de Krimpenerwaard t.b.v. de Geoctroyeerde Verveening in 1804. Het onderwerp wordt vermeld in “Mensen in een waard vol wind en water” pag. 105 t/m 108 en in “Krimpenerwaard” Dijken, Polders en Rivieren pag. 51 t/m 56. Hierbij relevante informatie over de vervening en het stoomgemaal uit de hiervoor genoemde boeken.

Jaap Barendrecht (20.11.2015):
De stoommachine  voor de vervening in de Krimpenerwaard vrat rond 30% van de hele turfproductie van het vervenen op.
En daarbij: de kwaliteit van de turf was slecht, dus er was een  laag rendement; en te veel klei en daarom kwam er enorme sintelvorming in de vuurhaard wat leidde tot extra hoge stookkosten! Het regelmatig bevrijden van sintels uit de vuurhaard, kostte veel manuren.

Daarom bracht de turf uiteindelijk geen winst op. Bovendien waren er nog meer kosten: naast de turf verslindende stoommachine waren er nog vele lieden nodig o.a. voor sluisonderhoud.
De Geoctroyeerde Verveening leverde derhalve geen winst op. Een gegeven dat door diverse mensen al voortijdig als een zinloos verveningsproject werd beschouwd.

 

 
 s
Karel Binnendijk (25.03.2016):
Deze samenvatting toont en beschrijft het ‘stripverhaal van het gemaal’. Het ‘stripverhaal’ bevat een schematische weergave (plattegronden en vooraanzichten) van de  ontwikkelingsfases van het gemaal van 1872 tot heden. Deze fases kenmerken zich door een veelvoud aan verbouwingen.
Klik hier voor de  ontwikkelingsfases van het gemaal.
Print Friendly, PDF & Email